Wiadomości

T-Mobile skorzysta z sieci NEXERY

20.09.2018

T-Mobile to kolejny już operator, który podpisał umowę o dostęp do sieci światłowodowej NEXERY. Dzięki zawartej umowie, T-Mobile otrzyma dostęp do 450 tys. gospodarstw domowych, które znajdą się w zasięgu NEXERY do 2020 roku. Pierwsze komercyjne wdrożenia oferty T-Mobile na sieci NEXERY planowane są w 2019 roku.

NEXERA UDOSTĘPNI ORANGE SWOJĄ SIEĆ

10.09.2018

NEXERA podpisała umowę dotyczącą wykorzystania budowanej przez nią sieci przez Orange Polska. W oparciu o sieć NEXERY, Orange będzie mógł oferować dostęp do superszybkiego internetu światłowodowego klientom w województwach świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Umowa dotyczy wszystkich 13 obszarów, na których NEXERA zwyciężyła w 2. konkursie POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) i obejmuje ponad 450 tys. gospodarstw domowych, które znajdą się w zasięgu sieci światłowodowej NEXERY.

Sukces NEXERY w przetargu NASK

22.05.2018

NEXERA zapewni łącza światłowodowe na potrzeby OSE, dla szkół objętych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. To efekt rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na dostawę łączy dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który przeprowadził NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Wartość abonamentów za usługi jakie będzie świadczyła NEXERA to 22,1 mln zł. W przetargu startowało 14 podmiotów, wśród których NEXERA wygrała w największej liczbie obszarów. Z wynikami konkursu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej NASK. NEXERA planuje także udział w kolejnych przetargach NASK na potrzeby OSE.

UKE zaakceptowało Ofertę Ramową NEXERY

14.05.2018

NEXERA jako pierwszy beneficjent drugiego konkursu w ramach działania 1.1 POPC uzyskała akceptację UKE dla swojej Oferty Ramowej na usługi hurtowe. W ramach Oferty Ramowej, UKE zaakceptowało także cennik usług hurtowych. Oferta wraz z cennikiem zostały opublikowane na stronie internetowej NEXERY. Operatorzy detaliczni mogą już występować o zawarcie Umów na korzystanie z sieci dostępowej NEXERY.

NEXERA I NOKIA PODPISAŁY UMOWĘ NA ZARZĄDZANIE SIECIĄ I USŁUGAMI

24.01.2018

NEXERA i Nokia podpisały 5-letnią umowę „managed services”, w ramach której Nokia zajmie się zarządzaniem siecią światłowodową na terenie 4 województw w środkowej i północno-wschodniej Polsce i będzie odpowiedzialna za jej utrzymanie. Nokia będzie też odpowiedzialna za zapewnienie jakości usług hurtowych oferowanych w przyszłości przez NEXERĘ.

NEXERA uruchomiła pilotażowy dostęp do bardzo szybkiego Internetu w szkołach w woj. świętokrzyskim

11.01.2018

W szkołach podstawowych w Janiku i Godowie został uruchomiony pilotaż światłowodowego połączenia internetowego. Jest to pierwszy tego typu test w szkołach objętych zakresem projektów NEXERA realizowanych w ramach drugiego konkursu POPC. W trakcie pilotażu sieć została udostępniona nauczycielom i uczniom. Celem pilotażu jest weryfikacja technicznych parametrów wykonanej instalacji oraz testy wykorzystania dostępu do bardzo szybkiego Internetu przez użytkowników.

Spółki celowe Infracapital i Nokii wybudują sieć i będą świadczyć usługi pod marką NEXERA

30.11.2017

Spółki celowe Infracapital i Nokii, które w połowie 2017 r. wygrały konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę dostępowej sieci światłowodowej w 13 obszarach w środkowej i północno-wschodniej Polsce będą działały pod marką NEXERA. Do 2020 roku zostanie wybudowana sieć światłowodowa, która obejmie zasięgiem ponad 450 tys. gospodarstw domowych. NEXERA będzie właścicielem i operatorem sieci, na które będzie świadczyć usługi hurtowe operatorom detalicznym.

arrow

Projekty POPC

Nexera Sp. z o.o. jest beneficjentem 13 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w 13 poniższych obszarach konkursowych w 4 województwach.

Łącznie, w obszarach konkursowych, sieć wybudowana przez Nexera Sp. z o.o. (NEXERA) obejmie 282 622 gospodarstwa domowe w „białych adresach NGA” i 2 657 szkół. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 518 649 081,86 zł.

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Nr Obszaru/Umowy Obszar Szkoły Gosp. domowe
3.6.28.54
POPC.01.01.00-28-0111/17-00
Elbląski 256 23 383
3.6.28.55
POPC.01.01.00-28-0129/17-00
Ełcki 141 11 631
3.6.28.56
POPC.01.01.00-28-0130/17-00
Olsztyński 308 26 882
Ogółem 705 61 836

Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE

Nr Obszaru/Umowy Obszar Szkoły Gosp. domowe
3.6.04.06
POPC.01.01.00-04-0127/17-00
Bydgosko-Toruński 121 15 352
3.6.04.07
POPC.01.01.00-10-0116/17-00
Grudziądzki 229 15 387
3.6.04.67
POPC.01.01.00-10-0117/17-00
Inowrocławski 197 13 116
Ogółem 547 43 855

Województwo ŁÓDZKIE

Nr Obszaru/Umowy Obszar Szkoły Gosp. domowe
3.1.10.17a
POPC.01.01.00-10-0113/17-00
Piotrkowski 163 19 475
3.1.10.18
POPC.01.01.00-10-0114/17-00
Sieradzki 270 30 556
3.1.10.19
POPC.01.01.00-10-0115/17-00
Skierniewicki 211 19 268
Ogółem 644 69 299

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nr Obszaru/Umowy Obszar Szkoły Gosp. domowe
3.3.26.52a
POPC.01.01.00-26-0125/17-00
Kielecki A 160 25 545
3.3.26.52b
POPC.01.01.00-26-0126/17-00
Kielecki B 172 34 714
3.3.26.53a
POPC.01.01.00-26-0128/17-00
Sandomiersko - jędrzejowski A 167 17 937
3.3.26.53b
POPC.01.01.00-26-0119/17-00
Sandomiersko - jędrzejowski B 262 29 436
Ogółem 761 107 632
european-union
european-union
european-union
arrow

Oferta Ramowa

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem sieci dostępowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową.
Dokumenty składające się na Ofertę Ramową NEXERY można pobrać poniżej.
Obecna Oferta Ramowa o Dostępie Telekomunikacyjnym i o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych została zaakceptowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 23 sierpnia 2018.
Obecna Oferta Ramowa na potrzeby realizacji Usługi Transmisji Danych do Jednostek Oświatowych zawiera cennik zaakceptowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018.

W czwartym kwartale 2018 roku NEXERA planuje uruchomienie usług w następujących powiatach:
w świętokrzyskim: kielecki, opatowski, sandomierski, staszowski;
w łódzkim: bełchatowski, łaski, łowicki, radomszczański, rawski, sieradzki, zduńskowolski;
w kujawsko-pomorskim: bydgoski, chełmiński;
w warmińsko-mazurskim: bartoszycki, szczycieński.

Operatorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu poprzez adres: sales@nexera.pl

arrow-download
Informacje o ofercie

Ogólne informacje o strukturze i zawartości dokumentów Oferty Ramowej. [plik PDF]

arrow-download
Oferta ramowa

Zestaw dokumentów stanowiących Ofertę Ramową NEXERY. [plik ZIP]

arrow-download
LISTA BIAŁYCH ADRESÓW NGA POPC

Lista „białych” adresów planowanych do objęcia światłowodową siecią dostępową NEXERY zgodnie z wymaganiami konkursu POPC. Lista może ulec zmianie w trakcie budowy sieci. [plik ZIP]

arrow-download
OFERTA RAMOWA - TRANSMISJA DANYCH DLA JO

Wzór Umowy stanowiący Ofertę Ramową NEXERY na potrzeby Transmisji Danych do Jednostek Oświatowych. [plik PDF]

arrow